side_banner

215 216 217

  • Perler Interferens Mica Powder Iriserende Pigment

    Perler Interferens Mica Powder Iriserende Pigment

    Iriserende pigment som består av et blodplateformet substrat, og belagt på dette (a) et lag ved siden av substratet, hvilket lag er et metalloksidlag bestående av ett eller flere av Ce-, Sn- eller Fe-oksider, og hvori pigmentet består av ett eller mer repeterende sett med metalloksidlag av Sn etterfulgt av Ti, eller (b) en lagenhet av Snoksid og deri Ti-oksid, enheten gjentas en eller flere ganger.